Hulaj dusza, ale z zasadami

Hulaj dusza, ale z zasadami

20 maja 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy "Prawo o ruchu drogowym", która reguluje status prawny urządzeń napędzanych elektrycznie oraz urządzeń napędzanych siłą mięśni, które przeznaczone są do poruszania się po drogach publicznych.

W tym artykule wytłumaczymy wszystko, co powinieneś wiedzieć jako uczestnik ruchu drogowego, niezależnie czy poruszasz się rowerem, pieszo, czy hulajnogą właśnie.

Co jest czym – nowe definicje urządzeń w ruchu

Przede wszystkim musisz wiedzieć, że w ramach nowelizacji ustawy w Prawie o ruchu drogowym pojawią się trzy nowe definicje: sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzany siłą mięśni (np. rolki, wrotki, deskorolka, hulajnoga tradycyjna, hulajnoga wyczynowa).

Hulajnoga elektryczna – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Urządzenie transportu osobistego (UTO) – pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe (np. deskorolka elektryczna, elektryczne urządzenie samopoziomujące).

No dobrze, pomyślisz, ale co dalej? Już tłumaczymy.

Urządzenia wspomagające ruch

Na chodniku i drodze dla pieszych należy dostosować prędkość do prędkości pieszego, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego normalnego ruchu. Na ścieżkach dla rowerów obowiązuje ruch prawostronny – pamiętaj o tym. Przekraczając jezdnię, można korzystać odpowiednio z przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych.

Ograniczenia. Korzystanie z UWR, czyli na przykład jazda na rolkach, nie ma żadnych ograniczeń wiekowych i nie wymaga posiadania żadnych szczególnych uprawnień.

Drogi, po których można się przemieszczać UWR:

 • chodnik;
 • droga dla pieszych;
 • droga dla rowerów.

Korzystając z urządzenia wspomagającego ruch, należy:

 • poruszać się z prędkością zapewniającą panowanie nad tym urządzeniem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa;
 • zachować bezpieczny odstęp od wymijanego i omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody;
 • upewnić się przed wyprzedzaniem, czy masz dostatecznie dużo miejsca do wykonania manewru bez utrudnienia komukolwiek ruchu;
 • zachować szczególną ostrożność, zbliżając się do przejścia dla pieszych i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Przy korzystaniu z urządzenia wspomagającego ruch nie wolno:

 • poruszania się w stanie nietrzeźwości;
 • przewozić innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;
 • ciągnąć pojazdu lub ładunku;
 • czepiać się innych pojazdów;
 • poruszania się tyłem.

Hulajnogi elektryczne

Kierując hulajnogą elektryczną, należy korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, a na drodze dla rowerów i pieszych powinieneś ustąpić pierwszeństwa pieszemu.

Ograniczenia. Kierowanie hulajnogą elektryczną wymaga uprawnień, mogą to być: karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat. Dzieciom w wieku do 10 lat nie wolno kierować hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze, wyjątek stanowi jazda w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej.

Drogi, którymi można się przemieszczać hulajnogą elektryczną:

 • droga dla rowerów lub pas ruchu dla rowerów –jeżeli będą one wyznaczone dla kierunku, w którym będzie się poruszać lub będzie zamierzał skręcić.
 • jezdnia, po której ruch pojazdów będzie dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.
 • chodnik lub droga dla pieszych – WYJĄTKOWO, gdy chodnik będzie usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów będzie dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i będzie brakować wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów

Kierującemu hulajnogą elektryczną, nie wolno:

 • poruszać się z prędkością większą niż 20 km/h;
 • ciągnąć oraz holować innego pojazdu;
 • przewozić innej osoby, zwierzęcia lub ładunku.

Urządzenia do transportu osobistego

Jadąc UTO, czyli np. deskorolką elektryczną, należy korzystać z drogi dla rowerów, a korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, powinieneś ustępować pierwszeństwa pieszemu.

Ograniczenia. Podobnie jak w przypadku hulajnóg elektrycznych, również kierowanie UTO, czyli np. deskorolką elektryczna, wymaga uprawnień, takich jak karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dzieciom w wieku do 10 lat nie wolno kierować urządzeniem transportu osobistego z wyjątkiem strefy zamieszkania pod opieką osoby dorosłej.

Drogi, którymi można się przemieszczać UTO:

 • droga dla rowerów – jeżeli będzie ona wyznaczona dla kierunku, w którym będzie się poruszać lub będzie zamierzał skręcić.
 • chodnik i droga dla pieszych – dozwolone WYJĄTKOWO, gdy zabraknie wydzielonej drogi dla rowerów.

Kierując z urządzenia transportu osobistego, nie wolno:

 • poruszać się z prędkością większą niż 20 km/h;
 • ciągnąć lub holować innego pojazdu;
 • przewozić innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;
 • czepiać się innych pojazdów.

Parkowanie hulajnóg

Koniec z „porzuconymi” hulajnogami na chodnikach. Ustawy wprowadza obowiązek pozostawienia m.in. hulajnogi elektrycznej na chodniku w przeznaczonym do tego miejscu. Jeśli takiego miejsca zabraknie parkując, należy zwrócić uwagę, czy:

 • hulajnoga elektryczna jest ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni;
 • hulajnoga elektryczna jest ustawiona równolegle do krawędzi chodnika;
 • szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m.

Koniec z samowolką – hulajnogi elektryczne lub urządzenia transportu osobistego mogą zostać usunięte z drogi na koszt właściciela, m.in. w przypadku pozostawienia ich w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi może wydać policjant lub strażnik gminny (miejski).

Już wiesz, czym w świetle prawa różni się przemieszczanie hulajnogą elektryczną od tradycyjnej i jakie masz obowiązki jako uczestnik ruchu jadący na rolkach, a jakie, gdy kierujesz np. deskorolką elektryczną. Mamy nadzieję, że po zapoznaniu się z naszym artykułem unikniesz nieporozumień i mandatów.

To jednak nie wszystko – planując jazdę, zadbaj również o bezpieczeństwo, wyposażając się w odpowiednie akcesoria ochronne, czyli ochraniacze i kask – te znajdziesz na naszej stronie.

Szerokiej drogi i… hulaj dusza!